Forskaling og armering er en viktig del av forarbeidet for fundamentering og betongstøping. Forskalingen er kort sagt en form som vi bygger. Denne formen bygges gjerne etter en tegning og/eller en beskrivelse.
Når forskalingen er ferdig blir det montert armeringsjern, for så å fylles med bløt betong som bearbeides.

Forskalingen/formen fjernes etter at betongen har stivnet.

Rød bygg og Eiendom As utfører armering før fjerning av forskaling, samt dekkeforskaling. Mange velger å forskale selv, men dette kan fort resultere i en mur som ikke er i vater. Vi sørger for at forskalingen er i vater og følger de standarder som er satt innenfor forskaling.